Velkommen til selvbetjeningsportalen hos Grundejernes Investeringsfond

I vores selvbetjeningsportal kan du som ejer af en bindingspligtig ejendom - eller som repræsentant for ejer - foretage forskellige typer indberetninger og se forskellige oplysninger om egne bindingskonti og eventuelle lån i GI. Det er eksempelvis i selvbetjeningsportalen, at du årligt indberetter udgifter til udvendig vedligeholdelse for egne bindingspligtige ejendomme. Log på med MitID (den øverste mulighed), hvis du ønsker at logge ind som privatperson. Log på med MitID Erhverv (den nederste mulighed), hvis du ønsker at logge ind på vegne af en virksomhed. Log på med Lokal IdP (mulighed øverst til højre under MitID Erhverv), hvis du ønsker at logge ind på vegne af en virksomhed der benytter lokal IdP.